Kup bilet

na Forum Technologii Bankowych

    Wyrażam zgodę, że nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wyrażam zgodę, że rezygnacja z udziału w konferencji po 15.06.2022 r. nie powoduje zwolnienia z opłaty. Oświadczam, że jesteśmy podatnikami VAT i upoważniam ZBP do wystawienia faktury bez naszego podpisu.

    Akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w wydarzeniu.
    Wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie moich danych osobowych (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa i adres instytucji, adres e-mail, telefon) partnerom konferencji Kongres Forum Technologii Bankowych 2022 oraz na przetwarzanie ich przez w/w podmioty w celach marketingowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania moich danych osobowych, prawie dostępu do ich treści oraz prawie ich poprawiania, a także o prawie odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przekazywanie w każdym czasie. Odbiorcami danych mogą być również również spółki zależne od partnerów Forum Bezpieczeństwa Banków 2022 z siedzibą na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i poza nim.